phần 1 trong chuyến đi Hàn Wuốc tôy sẽ đưa các bạn đi Lotte World chơi trước nhíe =))
Hẹn gặp lại típ ở phần 2!

MUSIC IN THIS VIDEO:
1. TheFatRat – Unity
➡️:
2. TheFatRat – Oblivion
➡️:

____________________
Like and subscribe for more videos !!!
-Facebook:
-Instagram:
-Youtube: